Loten worden regelmatig door diverse clubs, verenigingen, bedrijven of instanties gebruikt. Er kunnen zich allerlei gelegenheden voordoen waarbij het nodig is om over loten te beschikken. Hierbij kunt